Home Công Ty Danh sách các công ty Công Nghệ Thông Tin uy tín tốt nhất TPHCM

Danh sách các công ty Công Nghệ Thông Tin uy tín tốt nhất TPHCM

0
Danh sách các công ty Công Nghệ Thông Tin uy tín tốt nhất TPHCM
Top công ty Công Nghệ Thông Tin uy tín tốt nhất TPHCM

Top 12 công ty công nghệ thông tin hàng đầu tại TPHCM

1. Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh – Công ty IT uy tín ở TPHCM

Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh
Công ty IT uy tín ở TPHCM | Nguồn: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ

2. Tập đoàn công nghệ Viettel – Doanh nghiệp công nghệ thông tin tại TPHCM

Tập đoàn công nghệ Viettel
Doanh nghiệp công nghệ thông tin tại TPHCM | Nguồn: Tập đoàn công nghệ Viettel

Thông tin liên hệ

3. Intel Corporation – Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Sài Gòn

Intel Corporation
Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Sài Gòn | Nguồn: Intel Corporation

Thông tin liên hệ

4. Công Ty Global CyberSoft Việt Nam – Công ty IT uy tín tại TPHCM

Công Ty Global CyberSoft Việt Nam
Công ty IT uy tín tại TPHCM | Nguồn: Công Ty Global CyberSoft Việt Nam

Thông tin liên hệ

5. Công Ty Cổ Phần Fujinet Systems – Doanh nghiệp công nghệ thông tin

Công Ty Cổ Phần Fujinet Systems
Doanh nghiệp công nghệ thông tin | Nguồn: Công Ty Cổ Phần Fujinet Systems

Thông tin liên hệ

6. Công ty cổ phần VNG – Công ty IT hàng đầu TPHCM

Công ty cổ phần VNG
Công ty IT hàng đầu TPHCM | Nguồn: Công ty cổ phần VNG

Thông tin liên hệ

7. Công Ty TNHH Maytech – Doanh nghiệp CNTT tại Sài Gòn

Công Ty TNHH Maytech
Doanh nghiệp CNTT tại Sài Gòn | Nguồn: Công Ty TNHH Maytech

Thông tin liên hệ

8. Công ty KMS Technology – Công ty CNTT uy tín ở TPHCM

Công ty KMS Technology
Công ty CNTT uy tín ở TPHCM | Nguồn: Công ty KMS Technology

Thông tin liên hệ

9. Công nghệ Bosch Rexroth – Công ty IT chuyên nghiệp ở Sài Gòn

Công nghệ Bosch Rexroth
Công ty IT chuyên nghiệp ở Sài Gòn | Nguồn: Công nghệ Bosch Rexroth

Thông tin liên hệ

10. Công ty Axon Active Vietnam – Công ty CNTT tại Sài Gòn

Công ty Axon Active Vietnam
Công ty CNTT tại Sài Gòn | Nguồn: Công ty Axon Active Vietnam

Thông tin liên hệ

11. Công Ty TNHH Harvey Nash – Doanh nghiệp CNTT hàng đầu TPHCM

Công Ty TNHH Harvey Nash
Doanh nghiệp CNTT hàng đầu TPHCM | Nguồn: Công Ty TNHH Harvey Nash

Thông tin liên hệ

12. Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân – Công ty IT uy tín ở TPHCM

Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân
Công ty IT uy tín ở TPHCM | Nguồn: Công Ty Cổ Phần Xuất Khẩu Phần Mềm Tinh Vân

Thông tin liên hệ