Home Sức Khỏe Danh sách các bác sĩ nội tiết giỏi ở Tp.Hcm giàu kinh nghiệm

Danh sách các bác sĩ nội tiết giỏi ở Tp.Hcm giàu kinh nghiệm

0
Danh sách các bác sĩ nội tiết giỏi ở Tp.Hcm giàu kinh nghiệm
Top bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM giàu kinh nghiệm

Top 13 nội tiết giỏi ở TPHCM có trình độ chuyên môn cao

1. PGS.TS.BS. Lê Tuyết Hoa – Bác sĩ nội tiết tại TPHCM

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - PGS.TS.BS. Lê Tuyết Hoa
Bác sĩ nội tiết tại TPHCM – PGS.TS.BS. Lê Tuyết Hoa

Thông tin liên hệ

2. ThS.BS. Huỳnh Tấn Đạt – Bác sĩ khám nội tiết ở Sài Gòn

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - ThS.BS. Huỳnh Tấn Đạt
Bác sĩ khám nội tiết ở Sài Gòn – ThS.BS. Huỳnh Tấn Đạt

Thông tin liên hệ

3. ThS.BS. Nguyễn Phương Khanh – Bác sĩ chữa bệnh nội tiết giỏi ở TPHCM

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - ThS.BS. Nguyễn Phương Khanh
Bác sĩ chữa bệnh nội tiết giỏi ở TPHCM – ThS.BS. Nguyễn Phương Khanh

Thông tin liên hệ

4. PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào – Bác sĩ khám nội tiết tại Sài Gòn

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào
Bác sĩ khám nội tiết tại Sài Gòn – PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào

Thông tin liên hệ

5. PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê – Bác sĩ khám bệnh nội tiết chuyên môn cao

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê
Bác sĩ khám bệnh nội tiết chuyên môn cao – PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê

Thông tin liên hệ

6. BSCK I Trần Văn Lượng – Bác sĩ khám nội tiết tại TPHCM

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - BSCK I Trần Văn Lượng
Bác sĩ khám nội tiết tại TPHCM – BSCK I Trần Văn Lượng

Thông tin liên hệ

7. ThS.BS Lâm Văn Hoàng – Bác sĩ khám bệnh nội tiết ở Sài Gòn

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - ThS.BS Lâm Văn Hoàng
Bác sĩ khám bệnh nội tiết ở Sài Gòn – ThS.BS Lâm Văn Hoàng

Thông tin liên hệ

8. TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo – Bác sĩ khám bệnh nội tiết tại TPHCM

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo
Bác sĩ khám bệnh nội tiết tại TPHCM – TS.BS. Nguyễn Thị Thu Thảo

Thông tin liên hệ

9. BSCK II Nội Tiết Nguyễn Văn Hữu – Khám nội tiết uy tín tại Sài Gòn

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - BSCK II Nội Tiết Nguyễn Văn Hữu
Khám nội tiết uy tín tại Sài Gòn – BSCK II Nội Tiết Nguyễn Văn Hữu

Thông tin liên hệ

10. BS. Phan Hữu Tú – Bác sĩ chữa bệnh nội tiết tại TPHCM

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - BS. Phan Hữu Tú (ảnh minh họa)
Bác sĩ chữa bệnh nội tiết tại TPHCM – BS. Phan Hữu Tú (ảnh minh họa)

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 8-10 Trương Định, P.6, Q.3, TPHCM
  • Giờ khám bệnh: Thứ 2 – thứ 7 từ 8:00 – 17:00
  • Điện thoại: (028) 3933 6688 – 3933 0039
  • Email: info@yersinclinic.com
  • Website: yersinclinic.com

11. BSCK II Hà Thị Kim Hồng – Bác sĩ khám bệnh nội tiết uy tín ở Sài Gòn

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - BSCK II Hà Thị Kim Hồng
Bác sĩ khám bệnh nội tiết uy tín ở Sài Gòn – BSCK II Hà Thị Kim Hồng

Thông tin liên hệ

12. BSCK II Trương Thị Vành Khuyên – Bác sĩ chữa bệnh nội tiết tại TPHCM

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - BSCK II Trương Thị Vành Khuyên
Bác sĩ chữa bệnh nội tiết tại TPHCM – BSCK II Trương Thị Vành Khuyên

Thông tin liên hệ

13. BSCK II Chu Thị Thanh Phương – Bác sĩ khám bệnh nội tiết uy tín ở TPHCM

Bác sĩ nội tiết giỏi ở TPHCM - BSCK II Chu Thị Thanh Phương
Bác sĩ khám bệnh nội tiết uy tín ở TPHCM – BSCK II Chu Thị Thanh Phương

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, TPHCM
  • Giờ khám bệnh: Thứ 2 – thứ 7 từ 7:00 – 16:30
  • Điện thoại: 0903 993 713
  • Email: chuthithanhphuong9@gmail.com
  • Website: benhvien115.com.vn