Home Giáo Dục Danh sách trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất Tphcm

Danh sách trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất Tphcm

0
Danh sách trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất Tphcm
Top trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất TPHCM

Top 12 trường đại học đào tạo ngành Logistics tốt nhất tại TPHCM

1. Trường Đại học Giao Thông Vận Tải – Trường đào tạo ngành Logistics

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH GTVT
Trường đào tạo ngành Logistics | Nguồn: Đại học Giao Thông Vận Tải TPHCM

Thông tin liên hệ

2. Trường Đại học Quốc Tế – Trường đại học có ngành Logistics

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Quốc tế
Trường đại học có ngành Logistics | Nguồn: Trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TPHCM

Thông tin liên hệ

3. Trường Đại học Bách Khoa – Trường đào tạo ngành Logistics

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Bách Khoa TPHCM
Trường đào tạo ngành Logistics | Nguồn: Trường Đại Học Bách Khoa TPHCM

Thông tin liên hệ

4. Trường Đại học Kinh Tế – Trường đại học có ngành Logistics

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Kinh Tế
Trường đại học có ngành Logistics | Nguồn: Trường Đại Học Kinh Tế TPHCM

Thông tin liên hệ

5. Trường Đại học Ngoại Thương (Cơ sở II) – Trường đại học có ngành Logistics

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Ngoại Thương
Trường đại học có ngành Logistics | Nguồn: Trường Đại Học Ngoại Thương TPHCM

Thông tin liên hệ

6. Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật – Trường đào tạo ngành Logistics ở TPHCM

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật
Trường đào tạo ngành Logistics ở TPHCM | Nguồn: Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM

Thông tin liên hệ

7. Trường Đại học Kinh Tế – Tài Chính – Trường đại học có ngành Logistics

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Kinh Tế Tài Chính
Trường đại học có ngành Logistics | Nguồn: Trường Đại Học Kinh Tế Tài Chính

Thông tin liên hệ

8. Trường Đại học Quốc tế RMIT – Trường đào tạo ngành Logistics tại TPHCM

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - RMIT
Trường đào tạo ngành Logistics tại TPHCM | Nguồn: Trường Đại Học Quốc Tế RMIT

Thông tin liên hệ

9. Trường Đại học Tôn Đức Thắng – Trường đại học có ngành Logistics ở Sài Gòn

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Tôn Đức Thắng
Trường đại học có ngành Logistics ở Sài Gòn | Nguồn: Trường Đại Học Tôn Đức Thắng

Thông tin liên hệ

10. Trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng – Trường đào tạo ngành Logistics

Thông tin liên hệ

11. Trường Đại học Hoa Sen – Trường đại học có ngành Logistics

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - ĐH Hoa Sen
Trường đại học có ngành Logistics | Nguồn: Trường Đại Học Hoa Sen

Thông tin liên hệ

12. Trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại – Trường có ngành Logistics ở TPHCM

Trường đại học đào tạo ngành Logistics - CĐ Kinh Tế Đối Ngoại
Trường có ngành Logistics ở TPHCM | Nguồn: Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại

Thông tin liên hệ