Home Giáo Dục Danh sách trường đại học có ngành tài chính ngân hàng ở Tphcm

Danh sách trường đại học có ngành tài chính ngân hàng ở Tphcm

0
Danh sách trường đại học có ngành tài chính ngân hàng ở Tphcm
Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng TPHCM | Nguồn: Internet

Top 12 trường đại học có ngành tài chính ngân hàng TPHCM nổi tiếng chất lượng

1. Đại học Ngoại Thương (Cơ sở II) – Trường có ngành tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng Ngoại Thương
Trường có ngành tài chính ngân hàng | Nguồn: Đại học Ngoại Thương TPHCM

Thông tin liên hệ

2. Đại học Kinh Tế TPHCM – Trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng TPHCM - ĐH Kinh tế TPHCM
Trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng | Nguồn: Trường Đại học kinh Tế TPHCM

Thông tin liên hệ

3. Đại học Quốc Tế – Trường có ngành tài chính ngân hàng TPHCM

Thông tin liên hệ

4. Đại học Ngân Hàng – Trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng TPHCM

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng TPHCM - ĐH Ngân Hàng
Trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng TPHCM | Nguồn: Đại học Ngân Hàng TPHCM

Thông tin liên hệ

5. Học viện Tài Chính – Trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng TPHCM - Học viện Tài Chính
Trường đào tạo ngành tài chính ngân hàng | Nguồn: Học Viện Tài Chính TPHCM

Thông tin liên hệ

6. Đại học Kinh Tế – Luật – Trường có ngành Tài chính ngân hàng TPHCM

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng TPHCM - ĐH Kinh tế Luật
Trường có ngành Tài chính ngân hàng TPHCM | Nguồn: Đại học Kinh Tế – Luật TPHCM

Thông tin liên hệ

7. Đại học Kinh Tế – Tài Chính – Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng - ĐH Kinh tế Tài Chính
Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng | Nguồn: Đại học Kinh tế – Tài Chính TPHCM

Thông tin liên hệ

8. Đại học Tài Chính – Marketing – Trường có ngành Tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng - Trường ĐH Tài Chính Marketing
Trường có ngành Tài chính ngân hàng | Nguồn: Trường Đại học tài Chính – Marketing TPHCM

Thông tin liên hệ

9. Đại học Tôn Đức Thắng – Trường đại học có ngành Tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng - ĐH Tôn Đức Thắng
Trường đại học có ngành Tài chính ngân hàng | Nguồn: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thông tin liên hệ

10. Đại học Mở – Trường có ngành Tài chính ngân hàng TPHCM

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng - Trường ĐH Mở TPHCM
Trường có ngành Tài chính ngân hàng TPHCM | Nguồn: Trường Đại học Mở TPHCM

Thông tin liên hệ

11. Đại học Sài Gòn – Trường đào tạo ngành Tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng - ĐH Sài Gòn
Trường đào tạo ngành Tài chính ngân hàng | Nguồn: Trường Đại học Sài Gòn

Thông tin liên hệ

12. Trường Đại học Công nghệ TP. HCM – Trường đại học có ngành Tài chính ngân hàng

Trường đại học có ngành tài chính ngân hàng - ĐH Công nghệ TPHCM
Trường đại học có ngành Tài chính ngân hàng | Nguồn: Đại học Công nghệ TPHCM

Thông tin liên hệ