Home Uncategorized Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code Quận 7

Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code Quận 7

0
Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code Quận 7
Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code Quận 7

Câu Hỏi Thường Gặp:

Mã bưu điện Quận 7 là bao nhiêu?

Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code của Quận 7 là 72900

Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code của các phường ở Quận 7 là bao nhiêu?

Mã bưu điện, bưu chính Postal code/Zip code các phường ở quận 7 như sau:Phường Bình Thuận: 72914; Phường Phú Mỹ: 72906; Phường Phú Thuận: 72907; Phường Tân Hưng: 72912; Phường Tân Kiểng: 72911; Phường Tân Phong: 72915; Phường Tân Phú: 72908; Phường Tân Quy: 72913; Phường Tân Thuận Đông: 72909; Phường Tân Thuận Tây: 72910.