Home Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật cho https://top10uytin.net

(Đơn vị chúng tôi sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của bạn về việc bảo mật thông tin, vui lòng gửi những yêu cầu của bạn về top10uytin.net@gmail.com)

Đối với Top10uytin, việc đảm bảo về tất cả thông tin khách hàng một cách an toàn là yếu tố luôn đặt lên hàng đầu. Dưới đây là những thông tin về việc sử dụng lưu trữ thông tin người sử dụng khi truy cập website:

  1. Cookies: Để tối ưu những trải nghiệm người sử dụng và đo lường những kết quả hoạt động website. mình lưu trữ cookies sử dụng từ các đối tác bên ngoài (Google) bao gồm: Google Analystic, Google Adsense, Google webmaster tool,..
  2. Giống như nhiều website khác, https://top10uytin.net sử dụng các tệp nhật ký. Thông tin bên trong tệp nhật ký ấy sẽ chứa thông tin bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày/giờ, trang giới thiệu/thoát, và số lần nhấp để quản lý trang web, phân tích xu hướng, theo dõi chuyển động của người sử dụng xung quanh website và thu thập những thông tin nhân khẩu học.
  3. Các thông tin và địa chỉ IP bảo mật an toàn, không được liên kết với bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng cá nhân.

Trong trường hợp bạn muốn tắt cookies, bạn có thể thao tác như vậy thông qua các tùy chọn trình duyệt riêng lẻ của bản thân. Thông tin chi tiết rõ ràng hơn về quản lý cookie với các trình duyệt website cụ thể có thể được tìm thấy tại các website tương ứng của trình duyệt của bạn.